Chi tiết sản phẩm

  • TÚI NHỰA

  • Mã sản phẩm: TÚI NHỰA
  • Giá: Liên hệ
  • Kích thước: 0 x 0 x 0mm
  • Nguyên liệu: HDPE
  • Mô tả: