Chi tiết sản phẩm

  • TH210

  • Mã sản phẩm: TH210
  • Giá: Liên hệ
  • Kích thước: 210 x 0 x 72mm
  • Nguyên liệu:
  • Mô tả:

Thau Φ210  (ThauΦ210)

Kích thước: (Đường kính x Chiều cao):(Φ210 x 71)±10mm

Nguyên liệu:

Tin tức - Sự kiện

Bản đồ