Chi tiết sản phẩm

  • Pallet SAI GON 1210E

  • Mã sản phẩm: Pallet SG1210E
  • Giá: Liên hệ
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 150mm
  • Nguyên liệu: Nhựa HDPE
  • Mô tả: Pallet nhựa nâng kê hàng hóa trong kho

Tên sản phẩm: Pallet SAI GON 1210E

Kích thước: (1200 x 1000 x 150) mm

Vật liệu: Nhựa HDPE

Tải trọng tĩnh: 5.000 kg, Tải trọng nâng: 1,200 kg

Kết cấu: Có chèn lõi sắt. 

Tin tức - Sự kiện

Bản đồ