Chi tiết sản phẩm

  • HỘP ĐỰNG KIM TIÊM 6.8 LÍT

  • Mã sản phẩm: HỘP ĐỰNG KIM TIÊM 6.8 LÍT
  • Giá: Liên hệ
  • Kích thước: 0 x 0 x 0mm
  • Nguyên liệu:
  • Mô tả:

HỘP ĐỰNG KIM TIÊM 6.8 LÍT