Tin tức cho cổ đông

NSG CBTT số 07: Thông báo Vv Ngày đăng ký cuối cùng (07/05/2024) thực hiện quyền tham dự Đại hộ đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đăng lúc: 09-04-2024 09:22:30 AM


Download

NSG CBTT số 06-2024 Về Danh sách người nội bộ và người có liên quan Ông Nguyễn Thanh Hà CTHĐQT NSG

Đăng lúc: 14-03-2024 03:01:20 PM


Download

NSG CBTT số 05-2024 Về việc Thay đổi Chủ tịch HĐQT CTYCP Nhựa Sài Gòn và Biên bản họp ngày 29/02/2024

Đăng lúc: 07-03-2024 02:20:06 PM


Download

NSG CBTT 04-2024 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN CÔNG TY NĂM 2023

Đăng lúc: 06-03-2024 01:14:07 PM


Download

NSG CBTT số 03-2024 Về việc Thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Sài Gòn ngày Họp 29/02/2024

Đăng lúc: 01-03-2024 03:25:48 PM


Download

NSG Công bố Danh sách liên quan Người nội bộ nghỉ việc Ông Trần Bá Tòng ; Ông Đoàn Quốc Tuấn

Đăng lúc: 02-01-2024 04:59:11 PM


Download

NSG Công bố thông tin chấm dứt hợp đồng lao động Ông Đoàn Quốc Tiuấn Phó TGĐ và Kế toán trưởng Ông Trần Bá Tòng

Đăng lúc: 29-12-2023 05:43:31 PM


Download

NSG Công bố thông tin Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Đức - Giám đốc kinh doanh

Đăng lúc: 29-12-2023 04:23:37 PM


Download

NSG CBTT KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2020-2021-2022

Đăng lúc: 18-12-2023 05:09:36 PM


Download

NSG BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đăng lúc: 19-07-2023 03:12:51 PM


Download

Tin tức - Sự kiện

Bản đồ